Etnografska zbirka se sastoji dijelova nošnje, pokućstva, kućnog inventara, alata, oruđa, dva tkalačka stana i nakita. Navedena građa je izvorno tradicijsko nasljeđe, a svjedoči o životu stanovnika šireg triljskog područja tijekom 19. i početkom 20. stoljeća. Iznimnu vrijednost predmetima daju podaci o njihovu postanku i podrijetlu, pa su osobito vrijedni tradicijski dijelovi nošnje s informacijama o vlasniku.  

Muzej triljskog kraja © 2021. Sva prava pridržana
Dizajn i razvoj L33T digital agency
Pravila privatnosti